УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПО ВОЗНЕСЕНІВСЬКОМУ РАЙОНУ

69035,м.Запорiжжя,вул. Лермонтова, буд. 14

ДЛЯ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

Поштова адреса:
69035 м. Запоріжжя,
вул. Лермонтова, 14

Графік роботи:
Пн - Чт з 08-00 до 17-00
Пт з 08-00 до 15-45

Електронна пошта для листування:
reception.usznv@zp.gov.ua upszn2304@ukr.net

Електронна пошта для звернень громадян:
vozneszvern@i.ua

Телефон/факс:
+38 (061) 236-33-99

Телефони гарячої лінії:
061 236-33-85
050 200 46 70
050 200 46 67

Інформаційна телефонна лінія:
093 170 77 70

Ми у соціальних
мережах

Ми у соціальних
мережах

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України

Міністерство соціальної політики

Міністерство соціальної політики України

Запорізька міська рада

Запорізька міська рада

Графік особистого прийому

Положення

про організацію та проведення особистого прийому громадян

в управлінні соціального захисту населення

Запорізької міської ради по Вознесенівському району

1. Особистий прийом громадян в управлінні соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району здійснюється начальником управління та його заступниками згідно з затвердженим графіком з питань, вирішення яких належить до повноважень управління соціального захисту населення.

Запис на особистий прийом до начальника управління здійснюється  завідувачем загального сектору протягом робочого тижня на найближчу дату прийому згідно з графіком. Попередній запис на особистий при наявності  документу, який посвідчує особу.

2. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб він звертався.

3. Запису на прийом не підлягають громадяни:

– визнані судом недієздатними за наявності такої інформації в загальному секторі (ст.8 Закону України «про звернення громадян»);

– які відмовилися повідомити особі, що проводить запис, інформацію, зазначену в п.2 цього Положення;

– звернення яких знаходяться на розгляді та остаточного рішення по них ще не прийнято;

– у випадках, коли заявник порушує питання, яке не відноситься до компетенції управління, громадянину надаються роз’яснення, куди доцільно звернутися.

Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкури, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

4. Для вирішення питань на особистому прийомі у начальника управління можуть залучатися заступники начальника управління або спеціалісти відділів та секторів (в межах компетенції).

5.Регламент особистого прийому начальника управління обмежено чотирма годинами на тиждень – не більше 20 хвилин на спілкування з кожним громадянином, про що їм усно повідомляється до початку прийому. У разі, якщо заявнику недостатньо 20 хвилин для викладення питання по суті, начальник управління може надати заявнику додатковий час.

6. Загальний сектор управління  соціального захисту населення міської ради по району:

6.1.всебічно вивчає проблеми, з яких громадяни звертаються на особистому прийомі до начальника  управління, надає їм консультативну допомогу;

6.2. забезпечує у дні та години прийому добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі (попередні звернення заявників, матеріали по їх розгляду, висновки та ін.);

6.3. забезпечує, відповідно до чинного законодавства України, першочерговий прийом (у дні прийому) жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

6.4.контролює додержання графіка прийому громадян в управлінні  соціального захисту населення міської ради по району;

6.5.використовує для поточної роботи (опрацювання документів, роз’яснювальна робота тощо) робочий час, протягом якого особистий прийом не проводиться;

6.6.готує аналітичні матеріали (за потребою) про стан особистого прийому громадян в управлінні соціального захисту населення міської ради по району;

6.7. забезпечує направлення письмових звернень, поданих на особистому прийомі, безпосередньо керівникам відділів та секторів управління до повноважень яких належить вирішення проблеми і прийняття в зв’язку з цим відповідних рішень;

6.8. при наявності резолюції «Роз’яснено на місці» доводять до відома заявника про те, що йому письмова відповідь надсилатися не буде.

7. Запис на особистий прийом до  заступників  начальника управління проводиться безпосередньо заступниками протягом робочого тижня на найближчу дату прийому.

Заступники начальника управління можуть приймати громадян без запису, у порядку черговості в день проведення прийому. Заступники керуються п.2, 3, 4, 5, 6,3, цього Положення.

8. Заступники начальника управління:

8.1.інформують загальний сектор про готовність до особистого прийому напередодні;

8.2. передають матеріали з особистого прийому до загального сектору в день прийому;

8.3. готують, у разі необхідності, узагальнену відповідь заявнику за результатами  розгляду звернення;

8.4. при наявності  резолюції «Роз’яснено на місці» доводять до відома заявника про те, що йому письмова відповідь надсилатися не буде.

9. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

10. За результатами розгляду звернень, що надійшли на особистому прийомі, готується  проект відповіді заявнику та інформація  за підписом керівників відділів та секторів, яким доручено розгляд звернень та до повноважень яких входить вирішення порушених у зверненнях питань.

Про результати розгляду звернень громадян відповідь заявнику надається за особистим підписом начальника управління, у разі відсутності начальника управління (хвороба, відпустка, тощо) за підписом заступника начальника, який його заміщує.

11. Рішення про зняття звернення на особистому прийомі з контролю приймає начальник управління, шляхом накладання резолюції «До справи» на інформації, яка надійшла за розглядом звернення, або шляхом надання відповіді заявнику за особистим підписом. Рішення про необхідність додаткового контролю за розглядом звернення до остаточного вирішення питання приймає начальник управління.