Звіти про підсумки

Довідка про роботу зі зверненнями громадян 

в управлінні соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району у 2019 році

Робота зі зверненнями є пріоритетною у повсякденній діяльності управління соціального захисту населення міської ради по Вознесенівському району та спрямована лише на поліпшення якості розгляду звернень громадян та безумовне виконання вимог законодавства про звернення громадян.

Особисті прийоми громадян протягом 2019 року здійснювалися керівництвом управління відповідно до графіка, затвердженого наказом начальника управління. Графік оприлюднено на сайті управління, сторінці в соціальній мережі Фейсбук, на інформаційних стендах управління та районної адміністрації міської ради по Вознесенівському району.

Під час проведення особистого прийому керівництвом управління забезпечується першочерговий особистий  прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, громадян, які відзначені іншими державними нагородами та званнями, учасників АТО.

Начальник управління приймає два рази на тиждень по 2 години. Ведуться журнали обліку особистого прийому громадян у начальника управління та його заступників з відмітками про надання доручень на виконання та результатами розгляду. Особистий прийом громадян керівниками структурних підрозділів управління проводиться у робочому режимі.

Протягом 2019 року начальником управління проведено 73 особистих прийоми, на яких надано усні роз’яснення 108 громадянам. За необхідності на прийоми запрошувалися керівники структурних підрозділів в межах компетенції. На особистий прийом до заступників начальника управління звернулось 325 громадян. На усі питання, які були порушені на прийомах надані роз’яснення.

Протягом 2019 року до управління соціального захисту населення міської ради по Вознесенівському району надійшло 1332 письмових звернення, в тому числі: поштою (електронною поштою) – 295 звернень; особисто – 953 звернення.

За звітний період з Урядової гарячої лінії надійшло 290 звернень: через Запорізький обласний контактний центр – 18 звернень, через виконавчий комітет Запорізької міської ради 62 звернення та 210 звернень через управління соціального захисту населення Запорізької міської ради. Основним питанням в зверненнях громадян на Урядову гарячу лінію є призначення житлової субсидії, отримання державних соціальних допомог та технічних засобів реабілітації.

З особистого прийому міським головою та його заступниками через управління соціального захисту населення Запорізької міської ради надійшло для розгляду 42 звернення (питання надання житлової субсидії та матеріальної допомоги).

За категоріями авторів як письмових звернень, так і на особистому прийомі у керівництва: 48 – від інвалідів, учасників Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій ; 50 – від членів багатодітних сімей та одиноких матерів; 287 звернень від інвалідів І, ІІ, ІІІ груп загального захворювання; 200 звернень від ветеранів праці та «дітей війни» району; інші мешканці району із малозабезпечених сімей, безробітні та пенсіонери – 1172, 6 – від учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

Актуальними питаннями, які висвітлені у зверненнях громадян, як письмових так і на особистому прийомі є надання матеріальної допомоги – 909, призначення державних соціальних допомог та житлових субсидій – 666, питання встановлення статусу та надання пільг – 78, отримання санаторно-курортної путівки для оздоровлення або отримання технічних засобів реабілітації (39) та інші питання соціального захисту (76).

Протягом звітного періоду на апаратних нарадах начальника управління з заступниками начальника, начальниками відділів та завідувачами секторів аналізувався стан роботи зі зверненнями громадян в управлінні. Особливу увагу керівництво зосереджує на невідкладному та якісному задоволенні законних запитів громадян. Виконавцям наголошено про недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян та порушення термінів, установлених законодавством. За результатами нарад надаються конкретні доручення щодо покращення роботи із зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань. За необхідності готуються та надаються заявникам роз’яснювальні листівки (наприклад, про пільги учасникам бойових дій, соціальні виплати малозабезпеченим, інвалідам, порядок звернення за матеріальною допомогою, тощо), надаються консультації громадянам, які бажають звернутись на особистий прийом до керівництва; під час проведення інформаційно-консультаційних зустрічей з громадянами.

Звернення розглядаються якісно та без порушення термінів. При наданні відповідей інформаційного характеру або відмови у вирішенні порушеного питання обов’язково роз’яснюється заявникам порядок оскарження прийнятих рішень, відповідно до ст.15 Закону України “Про звернення громадян”. У разі необхідності заявникам буде надана можливість участі у перевірці поданих ними заяв чи скарг та ознайомлення з матеріалами перевірок. При отриманні звернень, які не входять до повноважень управління, вони у п’ятиденний термін пересилаються за належністю відповідному органу чи посадовій особі з повідомленням заявника та роз’ясненням підстав передачі розгляду звернення іншим органам.

Проводиться аналіз причин повторних звернень та звернень до вищих органів влади, випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень. Здійснюється контроль за виконанням доручень вищих органів. Постійно систематизуються та узагальнюються порушені у листах, зверненнях, скаргах пропозиції та зауваження, що стосуються особистих проблем громадян, діяльності органів соціального захисту.

Проблемні питання роботи управління висвітлюються через офіційний веб-сайт Запорізької міської влади та cайт управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району upsznvoz.zp.ua.

Для організації більш зручного доступу громадян до інформації про роботу управління працює сторінка у соціальній мережі Фейсбук.

Створено електронну пошту, на яку приймаються електронні письмові звернення громадян vozneszvern@i.ua. Протягом 2019 року на електронну пошту надійшло 11 звернень.

В управлінні проводилися дні інформування за темами, запропонованими Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою міською радою.

Перевірок дотримання законодавства про звернення у звітному періоді не було.

Ведення діловодства за зверненнями громадян здійснюється відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» та з дотриманням вимог, встановлених законодавством України, а саме згідно з Законом України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

Спеціалісти, відповідальні за роботу зі зверненнями громадян приймали участь в апаратних навчаннях посадових осіб міськвиконкому.

 

ДАНІ

про звернення громадян, що надійшли до управління соціального захисту населення

Запорізької міської ради по Вознесенівському району за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком

 

Кількість усіх звернень Кількість звернень, що надійшли поштою

(п. 1.1) *

Кількість звернень на особистому прийомі

(п. 1.2)

Результати розгляду звернень:
вирішено позитивно

п.9.1

відмовлено у задоволенні

п.9.2

дано роз’яснення

п.9.3

Інше

п.9.4-9.6

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1885 1332 485 295 477 433 724 948 13 24 755 354 5 3

 

З них:
повторних

(п 2.2)

колективних

(п. 5.2)

від учасників та інвалідів війни, та бойових дій

(п. 7.1,

7.3, 7.4, 7.5)

 

від інвалідів

I, II, III групи

(п. 7.7, 7.8, 7.9)

від ветеранів праці

(п.7.6)

від «дітей війни»

(п.7.2)

від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь

(п.7.11,

7.12, 7.13)

від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи

(п.7.14, 7.15)

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
59 37 1 2 61 37 249 249 39 19 183 146 60 43 10 5

 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян Кількість громадян, що звернулися У тому числі питання:
аграрної політики і земельних відносин транспорту та зв’язку фінансової, податкової, митної політики Соціаль-ного захисту праці та заробітної плати охорони здоров’я кому-нального госпо-дарства житлової політики екології та природних ресурсів Забезпече-ння дотримання законності та охорони правопоряд-ку
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
8 6 1840 1301 8 6

 

У тому числі питання:
сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та іінтелектуальної власності діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин діяльності центральних органів виконавчої влади

 

діяльності місцевих органів виконавчої влади

 

діяльності органів місцевого самоврядува-ння

 

Державного будівництва, адміністра-тивно-територіаль-ного устрою інші Штатна чисельність відділу роботи зі зверненнями громадян
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 Ведення діловодства за зверненнями громадян, контроль за своєчасним розглядом звернень громадян та подання звітності – 1 п.ос.

Семенюк Ю.В.,

236 33 71, vozneszvern@i.ua

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

 

 

Довідка про роботу зі зверненнями громадян

в управлінні соціального захисту населення

Запорізької міської ради по Вознесенівському району у 2018 році

 

На виконання Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 7 лютого 2008 року №109/2008 управлінням соціального захисту населення міської ради по Вознесенівському району забезпечено особистий прийом громадян керівництвом управління згідно з затвердженим графіком. Графік прийому громадян керівництвом управління розміщено на сайті управління, сторінці в соціальній мережі Фейсбук, на інформаційних стендах управління та районної адміністрації міської ради по Вознесенівському району.

Начальник управління приймає два рази на тиждень по 2 години. Ведуться журнали обліку особистого прийому громадян у начальника управління та його заступників з відмітками про надання доручень на виконання та результатами розгляду. Особистий прийом громадян начальниками відділів, завідувачами секторів проводиться у робочому режимі.

Протягом звітного періоду на апаратних нарадах начальника управління з заступниками начальника та керівниками структурних підрозділів управління аналізувався стан роботи зі зверненнями громадян в управлінні по кожному місяцю звітного періоду. Виконавцям наголошено про недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян та порушення термінів, установлених законодавством. За результатами нарад надаються конкретні доручення щодо покращення роботи із зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань. Щоквартально на нарадах проводиться аналіз повторних звернень.

При наданні відповідей інформаційного характеру або відмови у вирішенні порушеного питання заявникам обов’язково роз’яснюється порядок оскарження прийнятих рішень, відповідно до ст.15 Закону України “Про звернення громадян”. У разі необхідності заявникам буде надана можливість участі у перевірці поданих ними заяв чи скарг та ознайомлені з матеріалами перевірок.

Проводиться аналіз причин повторних звернень та звернень до вищих органів влади, випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень. Здійснюється контроль за виконанням доручень вищих органів. Постійно систематизуються та узагальнюються порушені у листах, зверненнях, скаргах пропозиції та зауваження, що стосуються особистих проблем громадян, діяльності органів соціального захисту, підприємств, організацій, установ.

В управлінні проводилися дні інформування за темами, запропонованими Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою міською радою.

Перевірок дотримання законодавства про звернення у звітному періоді не було.

За звітний період з Урядової гарячої лінії надійшло 312 звернень через управління соціального захисту населення Запорізької міської ради та 93 звернення через виконавчий комітет Запорізької міської ради. Основним питанням в зверненнях громадян на Урядову гарячу лінію є призначення житлової субсидії та отримання державних соціальних допомог.

Протягом 2018 року до управління соціального захисту населення міської ради по Вознесенівському району надійшло 1195 письмових звернень, в тому числі вищезазначена кількість звернень з Урядової гарячої лінії .

За категоріями авторів письмових звернень: 23 – від інвалідів, учасників Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій ; 36 – від членів багатодітних сімей та одиноких матерів; 185 звернень від осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп; 139 звернень від ветеранів праці та «дітей війни» району; інші мешканці району із малозабезпечених сімей, безробітні та пенсіонери – 795.

Протягом звітного періоду начальником управління було проведено 115 особистих прийомів. За результатами проведених особистих прийомів громадянам надано 169 усних роз’яснень. На особистий прийом до заступників начальника управління звернулося 308 громадян. На усі питання, які були порушені на прийомах надані роз’яснення.

Актуальними питаннями, які висвітлені у зверненнях громадян, як письмових так і на особистому прийомі у керівництва управління є надання матеріальної допомоги – 634, призначення державних соціальних допомог та житлових субсидій – 902, питання встановлення статусу та надання пільг – 183, отримання санаторно-курортної путівки для оздоровлення або отримання технічних засобів реабілітації (37) та інші питання соціального захисту (121).

Звернення розглядаються якісно та без порушення термінів.

Проблемні питання роботи управління висвітлюються через офіційний веб-сайт Запорізької міської влади та cайт управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району upsznvoz.zp.ua.

Для організації більш зручного доступу громадян до інформації про роботу управління також створено сторінку у соціальній мережі:

https://www.facebook.com/УПСЗН-ЗМР-по-Вознесенівському-району-429774124087550.

Створено електронну пошту, на яку приймаються електронні письмові звернення громадян vozneszvern@i.ua. Протягом 2018 року на електронну пошту надійшло 6 звернень.

Ведення діловодства за зверненнями громадян здійснюється відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» та з дотриманням вимог встановлених законодавством України, а саме згідно з Законом України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

Спеціалісти, відповідальні за роботу зі зверненнями громадян приймали участь в апаратних навчаннях посадових осіб міськвиконкому.

Робота системи автоматизації діловодства та електронного документообігу “Optima-WorkFlow” в управлінні не запроваджена.

ДАНІ

про звернення громадян, що надійшли до виконавчого комітету Запорізької міської ради

за 2018 рік у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року

№ з/п Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Кількість усіх звернень Кількість звернень, що надійшли поштою

(п. 1.1) *

Кількість звернень на особистому прийомі

(п. 1.2)

Результати розгляду звернень:
вирішено позитивно

п.9.1

відмовлено у задоволенні

п.9.2

дано роз’яснення

п.9.3

Інше

п.9.4-9.6

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Управління соціального захисту населення

Запорізької міської ради

по Вознесенівському району

1885 1505 485 505 477 416 724 734 13 23 755 742 5 2

 

№ з/п З них:
повторних

(п 2.2)

колективних

(п. 5.2)

від учасників та інвалідів війни, та бойових дій

(п. 7.1,

7.3, 7.4, 7.5)

 

від інвалідів

I, II, III групи

(п. 7.7, 7.8, 7.9)

від ветеранів праці

(п.7.6)

від «дітей війни»

(п.7.2)

від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь

(п.7.11,

7.12, 7.13)

від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи

(п.7.14, 7.15)

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
59 39 1 1 61 76 249 178 39 37 183 111 60 43 10 2

 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян Кількість громадян, що звернулися У тому числі питання:
аграрної політики і земельних відносин транспорту та зв’язку фінансової, податкової, митної політики Соціаль-ного захисту праці та заробітної плати охорони здоров’я кому-нального госпо-дарства житлової політики екології та природних ресурсів Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
8 9 1840 1466 8 6 1

 

                 У тому числі питання:
сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуаль-ної власності діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин діяльності центральних органів виконавчої влади

 

діяльності місцевих органів виконавчої влади

 

діяльності органів місцевого самоврядува-ння

 

Державного будівництва, адміністра-тивно-територіаль-ного устрою інші  Штатна чисельність відділу роботи зі зверненнями громадян
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017    
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72